Learning lab Brøndby

Learning lab Brøndby, er etableret for at skabe ideelle rammer for praksisnær fordybelse og simulation. Learning lab er til rådighed for alle elever på SOSU C, samarbejdspartnere og kollegaer. Vi er en del af Videnscenter for Velfærdsteknologi/Øst, hvilket gør, at Learning lab har en masse af de nyeste velfærdsteknologiske løsninger.

Learning lab i Brøndby udgør et område på 500 m2. Det er indrettet kreativt og innovativt. Området indeholder en stor hospitalsstue, et køkken, en institutionsbolig, en dagsinstitution, en lejlighed, et forflytningsrum og et Snoezel rum med de nyeste teknologier. Gangarealet er ligeledes indrettet med ting til fordybelse og refleksion.

Der er tilknyttet tre Learning lab assistenter til faciliteterne. De varetager indkøb af læringsmaterialer og udstyr til øvelser i personlig pleje, og vejleder i brugen af udstyr indenfor f.eks. velfærdsteknologi. Assistenterne planlægger ligeledes temaer til fordybelse og samarbejder med skolens bibliotek.

Det er muligt at booke learning lab Brøndby, selvom du ikke er tilknyttet skolen, send en mail og hør nærmere.

Praktiske oplysninger
Booking af lokaler
Lokalerne i Learning lab Brøndby bookes via Outlook, dette skal underviserne på skolen selv gøre. Er der behov for vejledning kan Learning lab assistenterne altid kontaktes.

Kontakt
Har du spørgsmål til booking eller brug for vejledning, så kan Learning lab assistenterne altid kontaktes. Dette gøres ved at sende en mail til: learninglabbroendby@sosuc.dk

Åbningstid
Learning lab Brøndby er åbent mandag til fredag.

Alle dage er der en Learning lab assistent til stede, som gerne inspirerer og kommer med gode idéer til, hvordan faciliteterne kan anvendes.

Mad og drikke
I Learning lab Brøndby er det ikke tilladt at nyde sine egne medbragte madvarer, medmindre man opholder sig i Learning lab's køkken.
Skolen i Brøndby har skolen dog en lækker kantine, hvor der blandt andet kan købes salat og dagens ret. Her kan du spise din medbragte mad. Der er køleskab i Learning lab, hvor madpakker/madvarer kan opbevares.

Computere, printere og kopi
I Learning lab forefindes der ikke computere, men der er mulighed for at låne en computer ved henvendelse i Serviceøen.

Parkering
Der er fri parkering på skolens området.