Information om din uddannelse under en eventuel konflikt

Du kan som elev på SOSU C få information om din uddannelse under en eventuel overenskomstmæssig konflikt her på hjemmesiden.

Den varslede konflik er udsat til tidligst start den 22. april 2018. Følg med på hjemmesiden som opdateres løbende, når der er nyt i forhandlingerne.

For elever i teori på skolen: Undervisningen og prøver under en eventuel strejke gennemføres som normalt, ligesom der vil blive fraværsregistret. Ingen af skolens medarbejdere er udtaget til strejke.

Du kan ikke se dit skema i Elevplan. Det vil hænge i klassen. Ligeledes er Fronter og itslearning lukket. Du kan ikke altså ikke se eller åbne dokumenter i Fronter og itslearning. Eventuelle opgaver gemmes på mail eller efter aftale med din underviser.

Hvis du skal sygemelde dig eller melde anden form for fravær til skolen, skal du bruge dette link. https://goo.gl/forms/sxcpMNnT7uTJVBx22

For elever i praktik: Hvis dit praktiksted IKKE er ramt af strejke, skal du møde som sædvanligt.

Hvis dit praktiksted ER ramt af strejke, skal du kontakte din vejleder i praktikken og uddannelsesansvarlige for information om din situation under strejken.

Kontakt også din vejleder i praktikken og uddannelsesansvarlige, hvis du er i tvivl.

 

Nærmere information om konsekvenserne af en eventuel lockout vil følge her på hjemmesiden.