Udtrukne fag - assistentuddannelsen

Eksamensfag opslås 3 uger før eksamen

(Se Gladsaxe nederst på siden) 

Udtrukne eksamensfag for hold i Herlev 

Hold

Eksamensdatoer

December 2015 Hold 1

 

Farmakologi & medicin

30. juni 2017 + 03. juli 2017

Naturfag

06. juli 2017 + 07. juli 2017

December 2015 Hold 2

 

Engelsk C (Elever som har ENG C)

03. juli 2017

Engelsk D (Elever som har ENG D)

04. juli 2017

Dansk C ( Elever som IKKE har engelsk)

04. + 05. juli 2017

Farmakologi & Medicin

07.+10. juli 2017

December 2015 Hold 3

 

Dansk C (Elever som IKKE har engelsk)

30. juni 2017

Engelsk C (Elever som har ENG C)

03. juli 2017

Engelsk D (Elever som har ENG D)

04. juli 2017

Farmakologi & medicin

07. juli+ 10. juli 2017

December 2015 Hold 4

 

Farmakologi & medicin

30. juni 2017 +03.+04. juli 2017 

Forebyggelse & rehabilitering

05. + 6. juli 2017

Alle reform 2013 elever bliver til hold 5

 

December 2015 Hold 5

 

Dansk C

04. juli 2017 

Forebyggelse og rehabilitering 07. juli 2017 

 Udtrukne eksamensfag for hold i Gladsaxe

 Hold

Eksamensdatoer

December 2015 Hold 1

 

Engelsk - for elever der har engelsk

06. juli 2017

Sygepleje - for elever der ikke har engelsk

06.+07. juli 2017

December 2015 Hold 2

 

Naturfag

30. juni + 04. juli 2017

December 2015 Hold 3AD

 

Sygepleje

05. juli 2017

December 2015, Hold 3A EUV2

 

Somatisk sygdomslære

09. + 13. juni 2017